Dobrodošli na CEFIC - ERIC bazu podataka

CEFIC Ericard Database

CEFIC-ova uputstva za intervencije u slučaju nesreća i akcidenata s opasnim tvarima (u daljnjem tekstu ERI-kartice) osiguravaju informacije za početne postupke za pripadnike vatrogasnih postrojbi, koji prvi dođu na mjesto intervencije kod prometne nesreće s opasnom tvari, a da još ne raspolažu za proizvod specifičnim, prikladnim i pouzdanim informacijama.

ERI-kartice su namijenjene pripadnicima vatrogasnih postrojbi, obučenim za intervencije s opasnim tvarima, i sadrže informacije i procedure koje mogu zahtijevati specijaliziranu opremu.

ERI-kartice su namijenjene za korištenje u slučaju kemijskih nesreća samo u sklopu kopnenog prometa, u koje su uključene ograničene količine proizvoda, i za druge okolnosti mogu biti neprikladne.

ERI-kartice se mogu primijeniti za određene grupe proizvoda, i stoga ne mogu biti zamjena za detaljna, proizvodu specifična uputstva, koja daju odgovarajuće ustanove (npr. podaci iz zavoda, baza podataka ili industrijskih stručnjaka). Stoga korištenje ERI-kartica zahtijeva promišljeno prosuđivanje, uzimajući u obzir posebne okolnosti svake nesreće.

Izbor odgovarajuće ERI-kartice vrši se temeljem UN-broja ili naziva tvari iz ADR tablice A: popis opasnih tvari.

Tvar
UN-broj    

Unesite početak naziva tvari ili četveroznamenkasti UN-broj. Ako % prethodi dijelu naziva tvari, tražit će se ne samo tvari koje počinju s upisanim (dijelom) naziva, nego i tvari koje sadrže taj (dio) naziv(a). Kako biste poboljšali Vaše rezultate pretraživanja, probajte napredno pretraživanje .

 

Napredno pretraživanje
Možete pronaći odgovarajuću ERI-karticu na način, da unesete naziv tvari, UN-broj, ADR-listicu opasnosti, (identifikacijski) broj opasnosti ili referentni broj ERI-kartice.

Nastanak
Informacije o nastanku i razvoju ERI-kartica, uključujući broj ERI-kartica

Sadržaj
Opći sadržaj ERI-kartica

Načelna uputstva i objašnjenja pojmova
Uputstva o različitim tehničko-taktičkim standardima kod intervencije s opasnim tvarima.

ADR listice opasnosti
Izgled svih ADR-listica opasnosti (prateći tekst samo na engleskom jeziku)

Preuzimanje-Download
Kompletni download-softver za offline-primjenu. Ova verzija sadrži niz dodatnih mogućnosti, koje nisu na raspolaganju u online-verziji.

Ostale informacije
Kontaktne adrese za daljnje informacije

Izuzeće od odgovornosti

Top


© European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2017.
http://www.cefic.org - Telephone +32 2 676 72 11